משה תמם שיפוצים ובניה מחדש בע”מ

דירת מעטפת

אדריכל צרפתי: איזבל סטניסלס Isabelle Stanislas
אדריכל ישראלי: הרשאגה שטרנברג Herszage Sternberg
פיקוח: אייל שריג
צילום: שי אפשטיין